Absolweci "Pobożniaka"

Szanowni Państwo,

wieloletnia tradycja Pobożniaka jest źródłem naszej dumy i inspiracji. Minione lata pokazały wiele sytuacji, w których Nasza Szkoła zaznaczyła swoje miejsce na mapie regionu i kraju.

Niepowtarzalność Pobożniaka budowano od 1946 roku. Dbali o tę szkołę wszyscy poprzedni dyrektorzy i nauczyciele. Nauczyciele Dwójki zawsze stawiali sobie i uczniom wysokie wymagania, starali się przekazać wiedzę, nauczyć i wychować kolejne pokolenia.

Przez 60 lat w szkole uczyło ponad 500 nauczycieli. Części z nich już nie spotkamy, ale przecież tak długo żyje człowiek, jak pamięć o nim.

Wśród takiej liczby osób byli i są nauczyciele, którzy nie szczędząc swojego czasu wiedli i wiodą uczniów do sukcesów, byli i są nauczyciele - przyjaciele, z którymi uczniowie mogą po prostu porozmawiać o problemach, którym mogą się zwierzyć z wątpliwości, byli i są nauczyciele, którzy łączą wszystkie te cechy, są autorytetami, cieszyli się i cieszą wielką estymą.

Wielu nauczycieli i wychowawców dbało i dba, by osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki łączyły się z sukcesami wychowawczymi i rozwijaniem zainteresowań młodzieży.

Utrzymywanie tego wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o pedagogach, którzy przekazywali wiedzę w murach naszej szkoły - traktujemy jako ważny obowiązek całej społeczności szkoły.

Starannemu i profesjonalnemu przygotowaniu uczniów odpowiadającemu ich aspiracjom i ambicjom, przypisujemy zasadnicze znaczenie w myśl idei, że najlepszym promotorem szkoły są jej absolwenci.

I choć trudno porównywać ze sobą warunki pracy współczesne z tymi sprzed prawie 60, czy 20 lat, to myślę, że nauczyciele Pobożniaka to po prostu ludzie lubiący swoją pracę i czerpiący z niej satysfakcję.

Pierwsze grono pedagogiczne wraz z Dyrektorem Franciszkiem Białousem stworzyło miejsce, które tętni życiem, które trwa i choć czasy się zmieniają, niezmiennie stawia na rozwój, na edukowanie i wychowywanie świadomych, ambitnych, pewnych swojej wartości Absolwentów.

Absolwenci Dwójki to już ogromna rodzina - ich liczba przekracza 10 000. To właśnie wychowankowie szkoły wykształceni na najwyższym poziomie, prezentujący twórczą postawę wobec rzeczywistości, zmieniający świat, kończący najlepsze uczelnie, tworzą pozytywny wizerunek szkoły. Są fundamentem sukcesów szkoły.

To rzesza ludzi w bardzo różnym wieku - przecież pierwszych Absolwentów od ostatnich dzieli 60 lat.

Dzieli ich doświadczenie życiowe, miejsce zamieszkania, ale łączy miejsce, w którym przeżywali swoje miłości, w którym czasem doznawali przykrości - w którym przeżywali chwile chwały i wielkich wzruszeń, łączą te mury, te sale lekcyjne, wspomnienia uczniowskich żartów i wytężonej pracy.

Największą satysfakcję sprawiają oceny formułowane przez naszych uczniów i absolwentów, którzy twierdzą, że szkoła jest przyjazna i życzliwa. To powód do dumy, ale zarazem obowiązek kontynuowania tych wartości, które są naszym atrybutem.

Dziś w szkole uczy się ponad 800 uczniów, wspaniałych młodych ludzi.

Grono pedagogiczne liczy 70 nauczycieli, a więc dwa razy więcej niż pierwsze grono pedagogiczne z roku szkolnego 1946/47. Pracują tu nauczyciele, którzy lubią młodzież i lubią swoja pracę, nie szczędzą czasu i wysiłku, by nauczyć i rozwijać zainteresowania swoich uczniów.

Rada Rodziców pomaga szkole z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem.

W szkole pracuje 6 osób administracji i 13 osób obsługi. Jest to grupa osób tworząca zespół: rozumiejący się, długo ze sobą pracujący i oddany szkole.

Wszystkich Nas pracujących w tej Szkole zobowiązuje tradycja i niepowtarzalność Pobożniaka, pragniemy, by nasi Absolwenci, byli ludźmi: którzy odkryli siebie i swoje pasje, którzy są dobrymi, przyzwoitymi ludźmi i którzy zawsze chętnie będą wracać do swojej szkoły.

Dyrektor szkoły
Mirosława Kabacińska

 

Spis Absolwentów pierwszych roczników 1947-1950 „Pobożniaka” powstał w oparciu o dostępne dokumenty w postaci arkuszy ocen, protokołów egzaminu dojrzałości, protokołów egzaminu ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, protokołów Rad Pedagogicznych, świadectw dojrzałości liceum ogólnokształcącego i świadectw ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, którymi dysponuje Szkoła.

Rzetelna analiza tych dokumentów pozwoliła na wyłonienie długiej listy Absolwentów Liceum Męskiego oraz Gimnazjum, które funkcjonowało do roku szkolnego 1947/1948.

W przypadku zauważonych błędów lub w innych sprawach związanych ze spisem absolwentów proszę napisać do sekretariatu.