Pamiętamy o Nich ...

  

CZŁONKOM SPOŁECZNOŚCI POBOŻNIAKA, KTÓRZY ODESZLI

 • Marianna Bartkowiak
  w latach 1968-1994 nauczycielka matematyki wielu szczecińskich szkół, a od roku 1994 do 2010 - II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie.
 • Krystyna Błaszczyk
  w latach 1960-1990 nauczycielka historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie, a wcześniej nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz II Liceum Pedagogicznego w Szczecinie.
 • Sabina Burbicka
  w latach 1957-1986 i 1992-1994 nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w tym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Jako nauczyciel biologii poświęciła pracy w Pobożniaku ponad trzydzieści lat. Była pedagogiem bardzo zaangażowanym w pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz ochronę przyrody i pozostała na trwałe w pamięci swoich podopiecznych.
 • Zenona Ficek
  w latach 1989-2003 nauczycielki wychowania fizycznego w  II LO  im. Mieszka I w Szczecinie, a wcześniej przez ponad 20 lat pedagoga w szkołach w Niwnicach, Lwówku Śląskim oraz w SP Nr 61 w Szczecinie.
 • Edmund Fitas
  w latach 1972-1986 dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  w Szczecinie, w tym II LO im. Mieszka I, II LO dla Pracujących im. Bohaterów Forsowania Odry oraz Technikum Chemicznego, znakomity wychowawca młodzieży, szanowany i kochany przez społeczność szkolną.
  Był najdłużej pełniącym funkcję dyrektorem Pobożniaka.
 • Wacław Gawroński
  w latach 1974-1991 nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie.
 • Halina Giec
  od 1965 – 1969 pracownik księgowy w szczecińskich przedsiębiorstwach, 1980 – 1986 księgowa Jednostki Finansowo-Księgowej Obsługi Szkół Nr1, a następnie główna księgowa w II LO od 01 stycznia 1986 r. do 19 listopada 2003 r.
 • Ryszard Hadowski
  w latach 1972-1986 nauczyciel przysposobienia obronnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I.
 • Stanisława Kowalska
  w latach 1954-1987 nauczycielka języka polskiego szczecińskich szkół średnich, w tym II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Szczecinie.
 • Małgorzata Lenarcik
  uczennica klasy 3Ga II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Jej niespodziewane odejście pozostawia bolesną wyrwę w sercu społeczności Pobożniaka. Kiedy odchodzi ktoś tak młody, pełen pasji i planów na przyszłość, bardzo trudno znaleźć wytłumaczenie czy słowa pocieszenia. Wiemy tylko, że będziemy żyć z myślą o Niej.
 • Danuta Łuczak
  Nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie w latach od 1974 do 2006. Niemal całość swojej aktywności zawodowej poświęciła pracy w Pobożniaku.
 • Zofia Mędzel
  w latach 1992-2002 pracownica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie.
 • Piotr Mężydło
  wieloletni pracownik II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Będziemy wspominać Go jako człowieka wielu talentów, zawsze życzliwego i skorego do pomocy, wytrwale troszczącego się o Pobożniaka.
 • Jadwiga Olszewska
  w latach 1954-1992 nauczycielka języka polskiego szczecińskich szkół średnich: Technikum Budowlanego,  Zespołu Szkół Chemicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
 • Jerzy Rachuta
  matematyk i informatyk odznaczany za zasługi dla ubezpieczeń społecznych, za zasługi dla województwa gorzowskiego, za zasługi dla ZETO, pracownik Pomorskiej DOKP, TV Szczecin, wieloletni pracownik i dyrektor ZETO w Szczecinie, nauczyciel informatyki w II LO od 01 września 1989 r. do 15 czerwca 2007 r.
 • Teresa Rudzińska

  w latach 1960-1985 nauczycielka chemii w Zespole Szkół Chemicznych im. Braci Śniadeckich, a w latach 1985-1988 nauczycielka chemii w Technikum Chemicznym w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie.

 • Wanda Robaczewska
  w latach 1975-1984 wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie, w tym II LO dla Pracujących im. Bohaterów Forsowania Odry. Jako nauczyciel geografii poświęciła pracy w Pobożniaku ponad trzydzieści lat, będąc pedagogiem, który na długo pozostał w pamięci swoich podopiecznych.
 • Maria Sawostianik
  w latach 1963-1986 nauczycielka historii w szczecińskich Szkołach Podstawowych Nr 37 oraz Nr 61, a od roku 1986 do 2000 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Pozostanie w naszej pamięci jako pedagog pełen zaangażowania i wytrwałości.
 • Katarzyna Śliwa
  w latach 1958-1976 nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie szczecińskich szkół podstawowych i średnich, a od roku 1976 do 1994 II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie.
 • Wiesława Zielińska
  w latach 1984-2008 pracownica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie i  II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie.