Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Logo Towarzystwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
tegorocznych konkursów organizowanych przez
Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej
oraz z wynikami z lat ubiegłych.

Konkursy Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej 2023/2024

Zapraszamy na tegoroczną edycją konkursów Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej ze szkół podstawowych

XXI Szczeciński Konkurs Matematyczny

XXI Szczeciński Konkurs Młodego Poligloty pod patronatem Instytutu Goethego w Warszawie

XIV Szczeciński Konkurs Historyczny

XIV Szczeciński Konkurs Polonistyczny

I Szczeciński Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

Wyniki konkursów edycji 2019/2020

Szanowni Państwo 

Wobec utrzymującego się stanu zagrożenia epidemiologicznego 3 komitety organizacyjne Szczecińskich Konkursów Przedmiotowych Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej (Konkurs Historyczny, Konkurs Matematyczny, Konkurs Młodego Poligloty) zdecydowały o ostatecznej rezygnacji z przeprowadzania etapów finałowych i ustaleniu listy laureatów i finalistów na podstawie dotychczas uzyskanej punktacji przez osoby zakwalifikowane do etapu finałowego.

Ustalone w ten sposób wyniki znajdą Państwo poniżej:

Czytaj więcej...

Wyniki konkursów przedmiotowych TnRMU 2023-24

wyniki II etapu:

wyniki finału:

Uroczyste podsumowanie Szczecińskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej przy współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2024 r. o godz. 13:30 w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 2.

Serdecznie zapraszamy Laureatów oraz Finalistów konkursów wraz z opiekunami.

W razie niemożności przybycia któregoś z laureatów/finalistów, nauczyciel-opiekun będzie mógł odebrać dyplom w imieniu ucznia. Podobna możliwość będzie dotyczyć nagród dla laureatów.