Oferta uczelni wyższych dla maturzystów

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (wcześniej Wyższa Szkoła Morska, a później Akademia Morska) w 2020 roku obchodzi swoje 100-lecie istnienia. Na naszej Uczelni kształci się prawie 5 tysięcy studentów na 4 Wydziałach, 9 Kierunkach i 43 specjalnościach. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa może się też pochwalić prawie 50-letnią tradycję w kształceniu kadr dla gospodarki.

Zapraszam do objerzenia filmu promującego ofertę edukacyjną naszego Wydziału, który jest dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=CniYF2T12QM&feature=emb_title oraz na stronie Wydziału i Przedsiębiorczości UMG pod adresem: https://wpit.umg.edu.pl/promocja-wydzialu. Jednocześnie pragnę poinformować, że wszystkie szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i specjalności oraz dotyczące procesu rekrutacji znajdują się również na stronie internetowej naszego Wydziału.

W załączeniu przesyłam informator w wersji elektronicznej dla kandydatów na studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Z poważaniem,
Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Materiałowej

Uniwersytet Szczeciński

 

Uniwersytet Śląski

   

Akademia Pomorska Słupsk