II Liceum Ogólnokształcące to jedna z najstarszych szkół, która już ponad 60 lat cieszy się uznaniem mieszkańców Ziemi Szczecińskiej. Tę długoletnią historię i własną tradycję szkoła zawdzięcza ludziom, którzy 4 października 1946 r. rozpoczęli w niej pracę. Grono (ośmiu) nauczycieli kierowane przez dyrektora Franciszka Białousa rozpoczęło swoją pionierską pracę, którą później podjęli inni.

W ciągu 60 lat pracy szkoły wielu wybitnych nauczycieli i wychowawców dbało, by osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki łączyły się z sukcesami wychowawczymi i rozwijaniem zainteresowań młodzieży.

II Liceum Ogólnokształcące to szkoła przyjazna uczniowi, w której panuje klimat życzliwości. Uczniowie mają możliwość udziału w wielu formach pracy pozalekcyjnej takich jak koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne. Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, skutecznie przygotowuje do Matury i wyposaża absolwenta w umiejętności, które pozwolą mu zaistnieć w dorosłym życiu.

Szkoła kładzie duży nacisk na indywidualną pracę z uczniami, wielu z nich odnosi sukcesy w olimpiadach i konkursach. II LO dysponuje dobrą bazą, umożliwiającą skuteczną naukę języków obcych, również w programie rozszerzonym. 

Od września 2010 roku w murach naszej placówki pracują uczniowie, którzy w klasach Matury Międzynarodowej realizują cykl IB Diploma Programme.

Budynek szkoły znajduje się w atrakcyjnym miejscu, nieopodal Wałów Chrobrego, Parku Żeromskiego, Opery Szczecińskiej oraz Muzeum Przełomów.