Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

do II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Mieszka I w Szczecinie

na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z decyzją władz Miasta Szczecin w tegorocznym naborze wnioski generowane w systemie naboru elektronicznego i podpisane przez kandydata i jego rodziców dostarczane są do szkoły pierwszego wyboru w formie skanu wgrywanego do systemu naboru elektronicznego.

Apelujemy, by dokonać tej czynności uważnie i zadbać by:

  • wgrać skan podpisanego dokumentu!
  • wgrać skan z trzema stronami wniosku (natomiast strona ostatnia z kodem PIN pozostaje w Państwa rękach i ta nie powinna być skanowana dla nas)!
  • wgrać skan ostatniego wydrukowanego wniosku (tak byśmy na skanie widzieli to samo co w wypełnionych przez Państwa polach aplikacji Nabór – brak zgodności spowoduje odrzucenie wniosku)!

Prezentacja 2022

Na tym etapie nie składamy papierowej wersji wniosku w szkole. Dopiero w lipcu szkoła przyjmująca kandydata poprosi o złożenie papierowego oryginału wniosku wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniku egzaminu ósmoklasisty.