Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2022/2023 trwają

od 01 września 2022 r. do  23 czerwca 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwa 

od 23 grudnia 2022 r. do  31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe trwają 

od 13 lutego 2023 r. do 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 

od 06 kwietnia 2023 r. do  11 kwietnia 2023 r.

I półrocze trwa

od 01 września 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.

II półrocze trwa

od 23 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie trwają

od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Dyrektor szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, w terminie do dnia 30 września br. powiadomi uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.