Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2023/2024 trwają

od 04 września 2023 r. do  21 czerwca 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwa 

od 23 grudnia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe trwają 

od 15 stycznia 2024 r. do 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 

od 28 marca 2024 r. do  02 kwietnia 2024 r.

I półrocze trwa

od 04 września 2023 r. do 04 lutego 2024 r.

II półrocze trwa

od 05 lutego 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie trwają

od 22 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Dyrektor szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, w terminie do dnia 30 września br. powiadomi uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

KOMUNIKAT w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) informuje  uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024: 

  • 02 listopada 2023 r. – czwartek – Zaduszki
  • 03 listopada 2023 r. – piątek – po Wszystkich Świętych i Zaduszkach
  • 02 stycznia 2024 r. – wtorek – po Nowym Roku
  • 02 maja 2024 r. – czwartek – po Święcie Pracy i przed Konstytucji 3 Maja
  • 06 maja 2024 r. – poniedziałek
  • 07, 08, 13 maja 2024 r. – wtorek, środa, poniedziałek – MATURY
  • 31 maja 2024 r. – piątek – po święcie Bożego Ciała

 Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska