Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021 trwają

od 01 września 2021 r. do  24 czerwca 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna trwa 

od 23 grudnia 2021 r. do  31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe trwają 

od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa 

od 14 kwietnia 2022 r. do  19 kwietnia 2022 r.

I półrocze trwa

od 01 września 2022 r. do 21 stycznia 2022 r.

II półrocze trwa

od 24 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Studniówka

22 stycznia 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie trwają

od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

KOMUNIKAT

            Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie zgodnie z §5. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) informuje  uczniów i rodziców o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022: 

  • 15 października 2021 r. – piątek - po dniu KEN
  • 02 listopada 2021 r. – poniedziałek - Zaduszki
  • 12 listopada 2021 r. – piątek - po Święcie Niepodległości
  • 07 stycznia 2022 r. - piątek - po Święcie Trzech Króli
  • 02 maja 2022 r. – poniedziałek - przed dniem 3 Maja
  • 04 maja 2022 r. środa - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
  • 05 maja 2022 r. czwartek - pisemny egzamin maturalny z matematyki
  • 06 maja 2022 r. piątek - pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego PP
  • 17 czerwca 2022 r. – piątek - po Bożym Ciele.

Dyrektor II LO im. Mieszka I w Szczecinie
Jolanta Jastrzębska