Sekretariat

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Sekretarz szkoły p. Barbara Walerczyk

pracuje w godzinach 7.30 - 15.30

Sprawy uczniów załatwiane są w godzinach 11.35 - 14.30

KONTAKT
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
ul. Henryka Pobożnego 2
70-507 Szczecin
tel.+48 (91) 433 61 17

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą listowną oraz elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której korespondencja dotyczy.

 
Legitymacje szkolne
W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji należy wpłacić na konto szkoły 9 zł
nr konta: II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
PKO BP Szczecin - 29 1020 4795 0000 9002 0278 5913
i zgłosić się z podaniem, dowodem wpłaty i zdjęciami do sekretariatu.

Duplikaty świadectw
W przypadku zagubienia lub zniszczenia świadectwa należy wpłacić na konto szkoły 26 zł
nr konta: II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
PKO BP Szczecin - 29 1020 4795 0000 9002 0278 5913
i zgłosić się z podaniem i dowodem wpłaty do sekretariatu.

Podane konto służy WYŁĄCZNIE do wpłat za legitymacje, kopie świadectw oraz dla potrzeb IB!

Wniosek o wydanie nowej legitymacji lub duplikatu  do pobrania.

 Podanie o duplikat świadectwa do pobrania.

Karta obiegowa do pobrania.

Upoważnienie do odbioru świadectwa dojrzałości do pobrania - instrukcja przygotowania upoważnienia:

  1. Wydrukuj upoważnienie.
  2. Uzupełnij wszystkie dane w wykropkowanych miejscach.
  3. Udaj się do sekretariatu szkoły z uzupełnionym upoważnieniem. Nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu ze zdjęciem!
  4. Poproś panią sekretarkę o pieczątkę szkoły w celu potwierdzenia danych osoby upoważniającej.
  5. Przekaż upoważnienie osobie, którą upoważniasz do odbioru świadectw, tak aby w danym dniu mogła okazać upoważnienie.
  6. UWAGA! Ważne są tylko upoważnienia, na których znajduje się pieczątka szkoły.