Najlepszy uczeń szkoły

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2020/2021

 

I miejsce         Kacper Blumowski kl. 3h  
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 67. Olimpiady Chemicznej 30
Finalista XXXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Stypendysta programu Krajowego  Funduszu na rzecz Dzieci 5
Średnia ocen  ukończenia klasy trzeciej: 5,13 6
Razem 49 pkt
   
II miejsce       Roman Buksak kl. 2Gg  
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 67. Olimpiady Chemicznej 30
Finalista XXXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Średnia ocen  ukończenia klasy drugiej: 5,2 7
Razem 45 pkt
   
III miejsce      Maja Sałach kl. 3g  
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka 67. Olimpiady Chemicznej 18
Finalistka XXXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 5
Średnia ocen  ukończenia klasy trzeciej: 5,56 11
Razem 42 pkt
   
IV miejsce  Katarzyna Zoła kl. 2Gh  
Osiągnięcia: punkty:
Udział w etapie okręgowym 50. Olimpiady Biologicznej 4
Laureatka 1. miejsca III Olimpiady Wiedzy o Mózgu 12
Finalistka XII Konkursu Biochemicznego 8
Średnia ocen  ukończenia klasy drugiej: 5,75 13
Razem 37 pkt
   
V miejsce       Szymon Kostrubiec kl. 3g  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 67. Olimpiady Chemicznej 18
Finalista XXXVI Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej 8
Średnia ocen  ukończenia klasy trzeciej: 5,22 7
Razem 33 pkt
   
VI miejsce      Cezary Galiński kl. 2 BIB  
Osiągnięcia: punkty:
Udział w finale XXVIII Olimpiady Informatycznej 12
Udział w etapie okręgowym  67. Olimpiady Chemicznej 4
Udział w etapie okręgowym  LXXII Olimpiady Matematycznej 4
Finalista Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Matematycznego
„Be Quick and Win!” 
4
Średnia ocen  ukończenia klasy drugiej: 5,08 6
Razem 30 pkt
   
VII miejsce      Marlena Maćkała kl. 3c  
Osiągnięcia: punkty:
Finalistka XIX Olimpiady Znajomości Afryki 18
Laureatka XXV Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim 10
Średnia ocen  ukończenia klasy trzeciej: 4,63 1
Razem 29 pkt
   
VIII  miejsce     Joanna Dymek kl. 2c  
Osiągnięcia: punkty:
Wyróżniona finalistka XLV Olimpiady Artystycznej, sekcja Historii Sztuki 24
Średnia ocen  ukończenia klasy drugiej: 4,79 3
Razem 27 pkt
   
VIII miejsce   Jędrzej Kujawiak kl. 3h  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 50. Olimpiady Biologicznej 18
Średnia ocen  ukończenia klasy trzeciej: 5,38 9
Razem 27 pkt
   
IX miejsce      Wiktor Cacaj kl. 2Gh  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista 50. Olimpiady Biologicznej 18
Finalista III Olimpiady Wiedzy o Mózgu 8
Średnia ocen  ukończenia klasy drugiej: 4,13 0
Razem 26 pkt
   
X miejsce   Łukasz Leszczyński  kl. 3b  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista XXXIII Olimpiady Filozoficznej 18
Udział w etapie okręgowym XLVII Olimpiady Geograficznej 4
Średnia ocen  ukończenia klasy trzeciej: 4,33 0
Razem 22 pkt
   
XI miejsce      Kamil Urbański kl. 3d  
Osiągnięcia: punkty:
Laureat 11. miejsca Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 2020/2021 10
Średnia ocen  ukończenia klasy trzeciej: 5,63 11
Razem 21 pkt
   
XI miejsce      Mateusz Żukowski kl. 1g  
Osiągnięcia: punkty:
Finalista  67. Olimpiady Chemicznej 18
Średnia ocen  ukończenia klasy pierwszej: 4,79 3
Razem 21 pkt

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY 2017/2018
 

PUNKTACJA

I. UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w olimpiadzie przedmiotowej na etapie okręgowym
- za wyróżniające wyniki lub za zajęcie do 10 miejsca - 6 pkt
- za zajęcie dalszego miejsca - 4 pkt
2. Za udział w finale olimpiady przedmiotowej - 12 pkt
- za zdobycie tytułu finalisty - 18 pkt
- za wyróżnienie w finale - 24 pkt
3. Za zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej - 30 pkt
4. Za udział w olimpiadzie międzynarodowej
- brązowy medal  5 pkt,
- srebrny medal  10 pkt,
- złoty medal 15 pkt
- 40 pkt
UWAGA! Punkty za poszczególne etapy olimpiad nie sumują się.
II. UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 8 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 2 pkt
(dodatkowo)
4. Zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego (w przypadku usprawiedliwionego nieuczestnictwa w finale) - 3 pkt
5. Wyróżnienie w finale ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
(dodatkowo)
6. I miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym - 4 pkt
III. UDZIAŁ W OKRĘGOWYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Za udział w finale okręgowego konkursu przedmiotowego - 4 pkt
2. Za zdobycie tytułu laureata okręgowego konkursu przedmiotowego - 5 pkt
3. Zwycięstwo (1 miejsce) w okręgowym konkursie przedmiotowym

- 1 pkt
(dodatkowo)
4. Wyróżnienie w finale okręgowego konkursu przedmiotowego

- 1 pkt
(dodatkowo)
5. I miejsce drużynowo w okręgowym konkursie przedmiotowym - 3 pkt
IV. UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
1. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 1 pkt
2. Za zajęcie V miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 3 pkt
3.Za zajęcie IV miejsca indywidualnie w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim - 4 pkt
4. Za zajęcie III miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 5 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 1 pkt
5. Za zajęcie II miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 6 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 2 pkt
6.Za zajęcie I miejsca w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim
- indywidualnie - 7 pkt
- drużynowo dla członka drużyny - 3 pkt
- wyróżnienie w konkursie wojewódzkim powyżej V m-ca (dodatkowo) - 1 pkt
V. KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
a) Stypendysta - 5 pkt
b) Uczestnik programu
- 4 pkt
VI. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2021”
a) laureat - 5 pkt
b) bardzo dobry wynik - 4 pkt
c) wyróżnienie - 3 pkt
VII. POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY „LWIĄTKO 2021”
a) hiperon Ω - 5 pkt
b) kaon - 4 pkt
c) taon - 3 pkt
VIII. KONKURS SCHPRACHDOKTOR”, "DEUTSCHFREUND", "Meridian MMC", "Verstehen "
a) laureat - 4 pkt
b) bardzo dobry wynik
- 3 pkt
c) dobry wynik - 2 pkt
IX. Konkursy artystyczne  
      a) ogólnopolskie za udział w finale 3 pkt
+ 1 pkt 
za
1. miejsce (dodatkowo)
      b) wojewódzkie za udział w finale 2 pkt
+ 1 pkt 
za
1. miejsce (dodatkowo)
      c) powiatowy/ miejski za udział w finale 2 pkt
+ 1 pkt 
za
1. miejsce (dodatkowo)
X. Certyfikat 2021 MAM PUM - 1 pkt
XI. INNE ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA, w tym działalność społeczna, w zależności od rangi 1 - 6 pkt
XII.ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE ukończenia danej klasy  (zaokrąglenie do 0,1) za każdą 0,1 powyżej 4,5 - 1 pkt
W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje
Komisja Koordynująca Pracę z Uczniem Zdolnym
.