Dyrektorzy szkoły i ich zastępcy

W dniu 9 września, na Zamku Książąt Pomorskich odbyła się już XII edycja Narodowego Czytania. W tym roku odczytane zostały fragmenty z "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Na wydarzeniu pojawiła się delegacja z naszej szkoły - uczniowie klasy 4c.