Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

W listopadzie 2015 z inicjatywy nauczycieli oraz rodziców uczniów doszło do powstania Stowarzyszenia  Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządową i społeczną, która za cel stawia sobie wspieranie rozwoju uczniów II LO, działań inicjowanych przez nauczycieli i dyrekcję szkoły oraz pozyskiwanie funduszy na rzecz szkoły.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków oraz na zasadach samopomocy koleżeńskiej. Dlatego zapraszamy wszystkich do współpracy z nami.

Prezes Stowarzyszenia
Artur Stróżyński

 

Dane podstawowe Stowarzyszenia Przyjaciół
II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

KRS: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000587836


siedziba: ul. Henryka Pobożnego 2 , 70-507 SzczecinREGON: 363079010


NIP: 8513189308


nr konta: 04 1020 4795 0000 9102 0335 6383


 Zarząd

Artur Stróżyński – prezes
Marcin Kuduk – wiceprezes
Anna Dymek – skarbnik
Adriana Banaś – członek zarządu
Ewa Maciejewska – członek zarządu
Kamil Bernard Sołtykowski – członek zarządu
Marcin Żurek – członek zarządu


Kurs przygotowujący do sprawdzianu z j. angielskiego do klasy preIB

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie organizuje kurs przygotowujący do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy pierwszej pre-IB na rok szkolny 2019/2020.

Więcej informacji »»»