II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Końcowy okres rekrutacji do klas pierwszych – obowiązki kandydata

Przypominamy o kluczowych datach związanych z końcowym okresem rekrutacji:

 

  1. 12 lipca 2024 (piątek) o godz. 12.00 – komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 

  1. Od 12 lipca 2024 (piątek) do 17 lipca 2024 r. (środa), do godziny 1500 KANDYDACI umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie).

UWAGA !

Jeżeli zakwalifikowany nie miał złożonego w II LO wniosku (byliśmy szkołą drugiego/trzeciego wyboru), to musi oprócz wspomnianych powyżej oryginałów złożyć także wypełniony wniosek (może być to wydrukowana z systemu kopia podpisanego wniosku).

 

Niezłożenie do 17 lipca 2024 r. (środa) do godz. 15.00 oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w II LO im. Mieszka I w Szczecinie.

 

 

  1. 18 lipca 2024 (czwartek) o godz. 12.00 – komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2024/2025 oraz wywiesza informacje o liczbie wolnych miejsc w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych.