Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących

Ranking 2023

25. Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła zajęła:

73 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023,

2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego,

73 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2023,

69 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2023.