Rada Rodziców

Fundusz Rady Rodziców: składka – to się opłaca!

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, zgodnie z uchwałą podjętą na zebraniu w dniu 13 grudnia 2019 r. ogłasza konkurs pod nazwą:

„Fundusz Rady Rodziców: składka – to się opłaca!".

Regulamin konkursu:

Czytaj więcej...

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022 

LP.

DATA

TEMATYKA

1.

01.09.2022r. Spotkania rodziców uczniów klas 1 z wychowawcami.

2.

23.09.2022r. Spotkania z rodzicami:
przedstawienie organizacji roku szkolnego, wymagań edukacyjnych z poszczególnych   przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki;
wybór Oddziałowych Rad Rodziców.

3.

04.11.2022r.

Konsultacje z nauczycielami w godz. 16:00 -17:00

4.

09.12.2022r.

Spotkania z rodzicami: przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 1 z psychologiem dotyczące kondycji psychicznej młodzieży.

5.

20.01.2023r.

Spotkania z rodzicami: omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 z przedstawicielami policji dotyczące profilaktyki uzależnień.

6.

24.03.2023r.

 

Konsultacje z nauczycielami w godz. 16:00 – 17:00.

Spotkania z rodzicami uczniów klas 4: przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 4.

7.

18.05.2023r.

(czwartek)

 

Spotkania z rodzicami: przekazanie informacji dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów, przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2-3.

 

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie

ul. Henryka Pobożnego 2
70-507 Szczecin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PKO BP S.A.   29 1020 4795 0000 9702 0307 8995  

WAŻNE !!!

Nie płać składki na ubezpieczenie NNW
na rachunek Rady Rodziców !!!

Składkę NNW zapłacisz na rachunek
Interrisk S.A podany w trakcie procedury on-line ! 


Informujemy, że składka na rok szkolny 2022/2023 na rzecz funduszu Rady Rodziców wynosi: 200,00zł.

Składkę na fundusz Rady Rodziców można wpłacić:

 1. przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Rachunek bankowy Rady Rodziców
PKO Bank Polski S.A.

29 1020 4795 0000 9702 0307 8995

(w treści przelewu proszę wpisać: Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa)

WAŻNE !!!
Nie płać składki na ubezpieczenie NNW na rachunek Rady Rodziców !!!

 1. gotówką u wychowawcy klasy, w przypadku braku możliwości płatności przelewem
 2. w razie trudności finansowych, składkę można opłacić w dwóch ratach po 100,00 zł.

Dziękujemy za wpłaty! 


W celu skontaktowania się z Radą Rodziców korespondencję prosimy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Drodzy Rodzice!

Zwracamy się Państwa z prośbą o liczne wpłaty na Funduszu Rady Rodziców, działającej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

Decydując się na wybór szkoły o tak wysokim poziomie nauczania -  zdecydowaliście się Państwo na tradycję, jaka ta szkoła niesie ze sobą. A taką właśnie są zajęcia dodatkowe, które odbywają się na koszt Rodziców. Zapewnienie naszym dzieciom możliwości najwyższego rozwoju oraz edukacji na bardzo wysokim poziomie jest możliwe tylko dzięki wsparciu nas Rodziców.

Składki jakie wpłacacie Państwo na Radę Rodziców przeznaczone są m.in. na:

 • zajęcia uzupełniające dla klas maturalnych
 • warsztaty olimpijskie
 • koła zainteresowań
 • zajęcia sportowe
 • chór
 • organizację konkursów
 • ponoszenie kosztów udziału uczniów w konkursach i olimpiadach
 • zakup nowoczesnego sprzętu dla kół zainteresowań
 • zakup pomocy naukowych
 • zakup wyposażenia klas
 • nagrody, w tym na zakończenie roku szkolnego

Dlatego też prosimy Was, aby potraktować wpłaty składek na fundusz Rady Rodziców, jako nasz wspólny obowiązek.

Przedstawiciele
Rady Rodziców

 


 1. Prezydium Rady Rodziców w składzie:
  • Radosław Majcher – przewodniczący
  • Edyta Kopaczewska – sekretarz/zastępca przewodniczącego
  • Katarzyna Grzelak – skarbnik
  • Magdalena Malczyńska-Kocińska – członek
  • Renata Tarnowska – członek
  • Aneta Kawa – członek
 2. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w składzie:
  • Marta Marska-Błahy
  • Monika Smolarek
  • Paweł Kmieć