Rada Rodziców

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018 

DATA

TEMATYKA

04.09.2017r.

Spotkanie rodziców uczniów klas 1 z Dyrektorem szkoły, Wicedyrektorami, Wychowawcami, Pedagogiem, Psychologiem i Pielęgniarką.

22.09.2017r.

 Przedstawienie: organizacji roku szkolnego, zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego (w klasach 3), wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, kryteriów zachowania, informacji na temat spełniania obowiązku nauki; wybór Oddziałowych Rad Rodziców. 

27.10.2017r.

Spotkanie  rodziców uczniów klas 2 z przedstawicielami policji dotyczące profilaktyki uzależnień.
Przekazanie informacji  o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów.

15.12.2017r.

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych.

02.02.2018r.

Omówienie wyników  klasyfikacji śródrocznej.

23.03.2018r.

Przekazanie informacji  o bieżących wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów klas 1-2; przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 3;
przypomnienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego
(w klasach 2 i 3).

17.05.2018r.

(czwartek)

Przekazanie informacji  dotyczących wyników dydaktyczno-wychowawczych uczniów; przekazanie informacji  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów klas 1-2.

Spotkanie rodziców z wychowawcą: 17.00 - 18.00

Spotkanie rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów: 18.00 - 19.00

Rada rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. MIESZKA I w SZCZECINIE 

  1. Beata Poniatowska    kl. 2d             – przewodnicząca,
  2. Marlena Barszczuk     kl. 2a            – zastępca przewodniczącego,
  3. Adrianna Banaś         kl. 2fB            – sekretarz,
  4. Anna Dymek              kl. 2fK            – skarbnik,
  5. Aneta Bińkowska       kl. 2b              – członek,
  6. Kamil Sołtykowski      kl. 1d              – członek.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. MIESZKA I w SZCZECINIE 

  1. Magdalena Tomaszewska- Pacewicz           kl. 3b,
  2. Wojciech Raczkowski                                   kl. 1c,
  3. Robert Kurasiński                                         kl. 2 IB.

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.