Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły zostali ubezpieczeni polisą nr EDU-A/P 052906 w firmie InterRisk.
Składka roczna wynosi 45 zł/ osobę.
Składkę należy opłacić u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców :

PKO Bank Polski
nr konta: 29 1020 4795 0000 9702 0307 8995 

Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnieni z opłacenia składki – proszę złożyć podanie u wychowawcy klasy. 

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest opłacenie składki oraz podpisanie listy osób zawierających ubezpieczenia (u wychowawcy klasy).