Konkursy

DEUTSCHFREUND 2014

WYNIKI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DEUTSCHFREUND 2014

40 uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie Deutschfreund i … było warto:
dwoje uzyskało w nim tytuł laureata i tym samym nagrody rzeczowe,
10 uczniów uzyskało w konkursie wynik bardzo dobry, a 9 wynik dobry.

Laureaci to:
Joanna Larysz – klasa 1h
Karol Hajduk – klasa 2h

Uczniowie z wynikiem
bardzo dobrym:
Uczniowie z wynikiem
dobrym:
Dominika Czajkowska – 1b
Natalia Stelmaszczuk – 1h
Weronika Tetera – 1h
Patrycja Kaflak – 1h
Alicja Lorenz – 1a
Alina Parada – 1preIB
Kamil Spirydowicz – 1preIB
Karol Mańkowski – 2b
Anna Gulaczyk – 2h
Agata Rotter – 3b
Łukasz Zieliński – 1h
Michał Rudzik – 2b
Viktoria Zmysłowska – 2b
Agnieszka Iwaniuk – 2h
Kacper Widuta – 2h
Jagoda Ligenza – 2h
Alicja Świątek – 3e
Damian Snop – 3e
Filip Łoczewski – 3IB

Serdeczne gratulacje smile