Komunikaty

Rada rodziców - oferty ubezpieczenia

Rada Rodziców przez II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie prosi o składanie ofert na ubezpieczenie grupowe uczniów Liceum na rok szkolny 2018/2019.

Oferty należy składać na adres Liceum do dnia 15 czerwca 2018 r. w formie papierowej  lub maliowej.

Informacje dla rodziców

DRODZY RODZICE! 

Jako Rada Rodziców przy II LO im. Mieszka Iw Szczecinie, pragniemy prosić Państwa o pomoc. 
Organ prowadzący, nie pokrywa całości potrzeb, jakie są niezbędne w tak elitarnej szkole jak nasze Liceum. 
Zapewnienie możliwości najwyższego rozwoju naszych dzieci jest możliwe dzięki naszej – Rodziców pomocy. 

Składki jakie wpłacacie Państwo na Radę Rodziców przeznaczone są na:

 • zajęcia uzupełniające dla klas maturalnych,
 • warsztaty olimpijskie,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe,
 • chór,
 • organizację konkursów,
 • ponoszenie kosztów udziału uczniów w konkursach i olimpiadach,
 • zakup nowoczesnego sprzętu dla kół zainteresowań,
 • zakup pomocy naukowych,
 • zakup wyposażenia klas,
 • zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, którzy otrzymują świadectwo z wyróźnieniem. 

Składka roczna wynosi 200 zł. 

Dziękujemy za wpłaty. 

Konto Rady Rodziców
PKO Bank Polski
nr konta:
29 1020 4795 0000 9702 0307 8995

 

UWAGA KONKURS!

 Wygrana 1.000 zł! 

Klasa, która uzyska najwyższą wpłatę na konto Rady Rodziców otrzyma zwrot w wysokości 1.000 zł na ręce wychowawcy klasy.

Wynik konkursu zostanie ogłoszony w oparciu o stan wpłat na dzień do 31 marca 2018r. (oczywiście wpłat można dokonywać do końca roku szkolnego).

Regulamin konkursu znajduje się na stronie szkoły.

                                                                                     Pozdrawiamy

                                                                                    Rada Rodziców