Informacje przedmiotowe

Zapraszamy na lekcje etyki

Etyka jest nauką o mężnym stawaniu wobec bycia.                         Henryk Elzenberg

Zapraszamy na lekcje etyki

Jeżeli chcecie poznać różne teorie zła i dobra; lepiej zrozumieć innych ludzi i samego siebie; dowiedzieć się, dlaczego zginął Sokrates, co istnieje naprawdę według Platona i o co zakładał się Pascal; odróżnić inteligibilność od intersubiektywności, pojąć, dlaczego tak trudna jest miłość bliźniego oraz w ogóle obcować z filozofią.

Szanowni Państwo!

Nieobowiązkowe zajęcia z etyki zawierają elementy psychologii, filozofii i socjologii. Stanowią możliwość poznania poglądów etycznych, wymiany przekonań i analizy problemów moralnych.

Lekcje etyki mogą być cennym wsparciem dla kształcenia i wychowania młodzieży.

Zasadnicza większość wiedzy etycznej nie stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego. Refleksja etyczna może stanowić wsparcie dla chrześcijańskiego wychowania. Wybór uczestnictwa w lekcjach etyki nie wyklucza uczestnictwa w katechezie szkolnej. Zajęcia prowadzone są przez Pawła Kołodzińskiego, nauczyciela naszej szkoły, autora podręcznika do etyki wydanego przez wydawnictwo Operon.

Proszę o zgłaszanie u wychowawcy woli uczestnictwa.

Na etykę zapraszamy w następujących terminach:

Poniedziałek:       7,8,9 godzina lekcyjna

Wtorek:               6,7,8 godzina lekcyjna

Środa:                  7,8 godzina lekcyjna